Guidning och Visning på Honungsgården

Under ca 40 min får du höra biodlare Helge berätta om binas fascinerande liv. Guidning i bi-utställning och vid visningskupan. Du får höra om livet i bikupan, känna, se och uppleva allt vad bina producerar; honung, pollen, bibröd, propolis och bivax. Ett utmärkt tillfälle att ställa frågor! OBS! Endast förbokade grupper

 

Våra Bin

Vi har ett 100-tal samhällen som finns utspridda över Orust. I bisamhället finns många bin och på sommaren kan det finnas ca 60 000 bin i ett samhälle. De är mycket välorganiserade och har olika arbetsuppgifter beroende av sin ålder. Bina kommunicerar med varandra i mörkret med hjälp av sina antenner som är deras lukt- och känselorgan.

Tre olika individer

En drottning som är en befruktad hona. Hon är större än de andra bina och hennes huvudsakliga uppgift är att hålla samman samhället och lägga ägg. Hon kan lägga ca 2000 ägg/dag, det är två gånger sin egen kroppsvikt. I samhället finns också några hundra drönare som är hanar och deras uppgift är att befrukta drottningen. De flesta individerna i samhället är arbetsbin. De är obefruktade honor som har både inomhustjänst och utomhusarbete. De arbetar bl.a. med att städa, vakta, sköta om larverna, mata drottningen, samla pollen och nektar och göra honung. Honungens lukt, smak och färg varierar eftersom det är olika blommor som bina hämtat nektar från.

Bina måste flyga två varv runt jorden för att få ihop nektar till ett halvt kilo honung. Den resan innebär också att tre till fyra miljoner blommor besöks!

Visningskupan